J&T Energy Financing EUR II

elektrina

O nás

J&T ENERGY FINANCING EUR II

Slovenská akciová spoločnosť založená a existujúca za účelom zaistenia dlhopisovej emisie JTEF EUR II 5,25/25.
Spoločnosť je súčasťou holdingu J&T CAPITAL PARTNERS.

Kontakt

J&T ENERGY FINANCING EUR II, a.s.
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika
IČ: 51 143 062 
Zapísaná v Obchodnom registi Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 6667/B
info.eur@jtenergyfinancing.com
www.jteh.cz